OCCUPATIONALDISEASES1

09 DISEMBER 2019 - ‘Guidelines On The Diagnosis Of Occupational Diseases 2nd Edition 2019’ yang bakal digunakan sebagai rujukan oleh panel Jemaah Doktor Khas PERKESO telah dirasmikan oleh YB Dato’ Mahfuz Omar, Timbalan Menteri Sumber Manusia di Pullman Bangsar. Buku ini boleh dijadikan rujukan bukan sahaja kepada Jemaah Doktor PERKESO malahan untuk semua pengamal perubatan dalam mengenal pasti penyakit pekerjaan.

Semoga dengan pelancaran buku ‘Guidelines On The Diagnosis Of Occupational Diseases 2nd Edition 2019’ dapat membantu dalam diagnosis yang tepat di peringkat awal sekaligus langkah-langkah pencegahan awal boleh dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan.

OCCUPATIONALDISEASES2 OCCUPATIONALDISEASES3

RANGKAHOTEL1

09 DISEMBER 2019 - Timbalan Menteri Sumber Manusia, YB Dato' Haji Mahfuz bin Omar melancarkan Rangka Kerja Kemahiran Perindustrian pertama bagi industri perhotelan di Hotel Royale Chulan. Ia adalah inisiatif bersama antara Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (KWPSM) di bawah PSMB dan Persatuan Hotel Malaysia (MAH).

Ini merupakan satu inisiatif yang diperkenalkan sempena kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 oleh kerajaan yang mensasarkan 30 juta pelancong ke negara ini menjelang tahun 2020. Adalah diharapkan program ini akan merancakkan aktiviti pertumbuhan sektor perhotelan dan seterusnya meningkatkan ekonomi negara.

RANGKAHOTEL2 RANGKAHOTEL3

RUUPP20191

09 DISEMBER 2019 - Menteri Sumber Manusia, YB M. Kula Segaran pada Sesi Taklimat Rang Undang-Undang Perhubungan Perusahaan (Pindaan) 2019 kepada ahli-ahli yang berhormat Senator Dewan Negara yang berlangsung di Parlimen. Objektif utama taklimat ini diadakan adalah untuk menambah baik sistem penyelesaian pertikaian isu yang berbangkit sedia ada boleh diselesaikan dengan lebih berkesan dan pantas selain memastikan perlindungan hak pekerja di Malaysia setara dengan standard antarabangsa.

“Sehubungan dengan itu, kementerian memohon pindaan ini dilihat secara positif sebagai satu pakej yang akan memartabatkan kesatuan sekerja dalam jangka panjang dan akan memberi faedah yang besar kepada golongan pekerja”. Kata YB M. Kula Segaran, ketika berucap pada sesi taklimat itu. Turut hadir pada Sesi Taklimat ini ialah YB Senator Tan Sri Dato’ Sri SA. Vigneswaran, Yang di-Pertua Dewan Negara dan YB Senator Datuk Seri Haji Abdul Halim Bin Abd. Samad, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara.

RUUPP20192 RUUPP20193

TOWNHALL_05DIS1

05 DISEMBER 2019 - Satu Sesi town hall bertujuan mendapatkan pandangan, maklum balas dan cadangan mengenai empat topik utama iaitu, Rancangan Malaysia ke- 12, Kajian Semula Tata Amalan Keharmonian Perusahaan, Dasar Sumber Manusia Negara dan Perlembagaan Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan telah diadakan di Renaisance Hotel, Kuala Lumpur.

Seramai 276 orang pemegang taruh (stakeholders) yang terdiri daripada wakil agensi kerajaan, pekerja dan kesatuan sekerja, majikan dan persatuan majikan serta organisasi masyarakat sivil telah menghadiri sesi libat urus (engagement) ini. YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber manusia hadir dan memberi ucapan penutup pada majlis penutupan program tersebut. Turut hadir bersama beliau adalah Timbalan Menteri Sumber Manusia, YB Dato’ Mahfuz Omar dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, YBhg. Dato’ Amir Omar.

TOWNHALL_05DIS2 TOWNHALL_05DIS3

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!